Nieuws

Massaal bezwaar box 3 2018

16 mei 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft op 18 april 2019 bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 aangewezen als massaal bezwaar.

Belangrijkste reden is dat de lopende massaal bezwaarprocedures tegen onder meer de aanslagen over 2017 nog niet hebben geleid tot een arrest van de Hoge Raad. Over die massaal bezwaarprocedures schreven wij reeds in Fiscaal Actueel 2018/02. Stelt u in uw bezwaarschrift dat naast de ­strijdigheid van de box 3-heffing op regelniveau met het EVRM, ook sprake is van een individuele en buitensporige last? Dan wordt het bezwaarschrift, net als het bezwaarschrift over 2017, gesplitst behandeld. 

Wilt u ook meeliften met de nieuwe massaal bezwaarprocedure? Dan moet u tijdig bezwaar maken. 

Vanzelfsprekend kan uw RB u daarbij van dienst zijn.